Dalej >>

 
 
   
O Przedszkolu
Przedszkole nr 1 w Wolsztynie

Usytuowane jest w części miasta zwanej "Zatorzem", w wolnostojącym dwukondygnacyjnym budynku zaadaptowanym na potrzeby przedszkola.

Dysponuje:

 • 3 jasnymi i obszernymi salami zajęć,
 • salą audiowizualną,
 • salą do ćwiczeń gimnastycznych,
 • 2 łazienkami,
 • szatnią,
 • blokiem żywieniowym,
 • bogatą bazą dydaktyczną,
 • zmodernizowanym, bezpiecznym ogrodem bogatym w zieleń i sprzęt rekreacyjny.

              

Gwarantuje:

 • dobrany zespół kompetentnych nauczycieli o wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu pedagogicznym,
 • gotowość pełnej współpracy z rodzicami.

Zapewnia:

 • miłą i troskliwą opiekę personelu administracyjno–obsługowego,
 • smaczne domowe posiłki zgodne z normami żywieniowymi.

Realizuje:

 • działalność dydaktyczno-wychowawczą w oparciu o program "Nasze Przedszkole",
 • program "Metoda Dobrego Startu" Marty Bogdanowicz,
 • koncepcje pracy przedszkola zgodne z podstawą programową,
 • program wychowawczy przedszkola,
 • program profilaktyczny przedszkola.

Współpraca:

 • Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna,
 • Gimnazjum Nr 2,
 • Wolsztyński Dom Kultury,
 • "Gazeta Lubuska",
 • Gazeta "Dzień Wolsztyński",
 • Międzygminny Zespół Obra,
 • Komenda Powiatowa Policji,
 • Straż Pożarna,
 • Szkoła Podstawowa Nr 1.
 • Parowozownia Wolsztyn